Stáj ostatních plemen

 

2004

2000

2004 1995

L-S L-S; L-S Z-S; ZL-S T
Vantasiina | Finský kůň hilton Jäpä | Finský kůň Valo | Finský kůň Uhab | Berber

2013

2006

 

 

 

--  
-- L  
COIN´S UP FOR JUSTICE | TWH PEARL OF JUSTICE | TWH